OBS De Triangel, Singel 6, 1381 AT   info@triangelweesp.nl    0294 413 509    Directeur: Leonie Webbers

Elke aanvraag m.b.t. buitengewoon verlof wordt door de directie behandeld, eventueel in samenspraak met het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL). Elk verzoek wordt schriftelijk of via Social Schools door bijvoorbeeld gebruik te maken van de e-mail (directie@riangelweesp.nl), bij de directie ingediend. Op elk verzoek wordt door de directeur gereageerd. De afhandeling van een verzoek tot buitengewoon verlof geschiedt over het algemeen binnen drie werkdagen. Het  verzoek dient minstens 6 weken van tevoren te worden gedaan. Het kan zijn dat de directie vraagt of u een formulier wilt invullen. Dit zal altijd zo zijn als u vakantie aanvraagt buiten de schoolvakanties. U dient dan ook een werkgeversverklaring bij te voegen.

Buitengewoon verlof kan de directie alleen verlenen indien er sprake is van gewichtige omstandigheden. Als u twijfelt of uw aanvraag positief gehonoreerd zal worden raden wij u dringend aan vooraf met de directie te overleggen. Dit voorkomt teleurstellingen en onnodig geschrijf. In de eerste twee weken van het schooljaar is buitengewoon verlof wettelijk niet toegestaan. Dit geldt ook voor de laatste weken van het schooljaar. Meer informatie over de regels omtrent leerplicht en verlof aanvragen vindt u op op www.leerplicht.net of de website van het Regionaal Bureau Leerlingzaken van de regio Gooi- en Vechtstreken.

Indien bij ons het vermoeden bestaat dat er door ouders verlof “genomen” wordt en/of op oneigenlijke gronden verlof geforceerd wordt, dan is de directie wettelijk verplicht dit binnen drie dagen te melden bij het Regionaal Bureau Leerlingzaken voor verdere afhandeling. Als zo’n actie noodzakelijk is wordt u hiervan door de directie op de hoogte gebracht. 

AANVRAAGFORMULIER VERLOF