OBS De Triangel, Singel 6, 1381 AT   info@triangelweesp.nl    0294 413 509    Directeur a.i.: Ester van der Werf-Mooten

Medezeggenschapsraad 
Wat wij doen

Als MR volgen wij het schoolbeleid op het gebied van onderwijs, personeel, organisatie, huisvesting en financiën. Wij vertegenwoordigen hierbij iedereen die met de school te maken heeft; ouders, kinderen en leerkrachten. Dit doen wij door een klankbord te zijn voor ouders en leerkrachten die namens hun achterban meedenken over beleid en ontwikkelingen binnen De Triangel.

Als MR hebben wij als taak om te zorgen dat de belangen van kinderen, ouders, leerkrachten, schooldirectie en stichting allemaal worden meegenomen in de besluiten die genomen worden en in het beleid dat ontwikkeld wordt. De MR denkt mee met het bestuur, toetst zijn besluiten, heeft bij bepaalde besluiten instemmings- of adviesrecht, is medeverantwoordelijk voor het welzijn van de leerlingen en het team en bewaakt mede de kwaliteit van het onderwijs. Wij proberen hierin altijd met een positieve grondhouding een kritische sparringpartner te zijn.

Vergaderingen en leden:

De MR van de Triangel bestaat uit 6 personen: drie vertegenwoordigers van de ouders (oudergeleding) en drie vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel (personeelsgeleding).  De MR vergadert minimaal vier maal per schooljaar. De vergaderingen zijn openbaar. 

In schooljaar 2023/2024 is op de volgende data (avond) een vergadering gepland: 
- 19 september 
- 28 november (extra ingelast)
- 12 december
- 1 februari
- 4 april
- 13 juni

Naam

Geleding

Elaine Jeanmaire

Ouder (groep 3)

Gerke Visser

Ouder (groep 5)

Stefan Kastanja

Ouder (groep 8)

Jacqueline Gebler

Personeel (groep1/2)

Majorie Elbrink

Personeel (groep 1/2)

Marcel Thijs

Personeel (groep 6)

Heeft u vragen voor de MR, wilt u de agenda of de notulen inzien, of wilt u aanwezig zijn bij een MR vergadering? Dan kunt u een mail sturen naar oudersmrtriangel@gmail.com

MR-reglement

In het MR-reglement dat u hier kunt downloaden, staat onder andere beschreven hoe verkiezingen van nieuwe leden plaatsvinden, wat de bevoegdheden zijn van de MR, en wat de werkwijze is in geval van geschillen.