OBS De Triangel, Singel 6, 1381 AT  info@triangelweesp.nl  0294 413 509    Directeur: Leonie Webbers

In de ouderraad zitten vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten.

De ouderraad houdt zich bezig met de organisatie van allerlei activiteiten zoals feesten, excursies en schoolreisjes. Sommige activiteiten zijn erop gericht de school financiële ondersteuning te geven voor de aanschaf van extra leermiddelen (zoals schoolbibliotheekboeken, computers, software). 

De ouderraad beheert ook de ouderbijdragen. De ouderbijdrage die de OR van u als ouder vraagt, is bestemd voor de jaarlijkse schoolfeesten zoals sinterklaas-, kerst- en paasfeest. Naast de niet verplichte ouderbijdrage wordt er een bijdrage gevraagd voor de schoolreisjes en het schoolkamp. Deze laatste bijdrage is verplicht.