OBS De Triangel, Singel 6, 1381 AT   info@triangelweesp.nl    0294 413 509    Directeur a.i.: Ester van der Werf-Mooten

De ouderraad van de Triangel bestaat uit drie leraren en vier ouders. Dit jaar zijn dat:

•                     Mirjam Nijssen
•                     Machteld van Rijsingen
•                     Joleen van Essen
•                     Maaike Kemmink
•                     Daphne Schermers (groep 1/2C)
•                     Anita Verkerk (groep 4)
•                     Marcel Thijs (groep 6).

Wat doet de Ouderraad?

De Ouderraad organiseert verschillende activiteiten gedurende het hele schooljaar. U kunt hierbij denken aan het Sinterklaasfeest (met cadeautjes en lekkers), Kerstfeest, het paasontbijt en het Zomerfeest. Maar we betalen ook uitstapjes naar het bos, een museum of andere culturele instellingen en natuurlijk ook de voorstellingen op school.
Daarnaast ondersteunen we de school bij bijzondere uitgaven zoals professionele theaterlampen voor het podium in de aula en de schaduwdoeken op het kleuterplein.
Het is allemaal vrijwilligerswerk waarvoor we geen vergoeding krijgen. Maar we doen het met veel plezier! Bent u geïnteresseerd om mee te helpen in de Ouderraad, spreek ons gerust aan op het schoolplein of neem contact op via ouderraad@triangelweesp.nl.

Ouderbijdrage en schoolreisgeld
Om dit allemaal te kunnen doen, maken we gebruik van inkomsten uit de ouderbijdrage en het schoolreisgeld. Deze bijdrages zijn niet verplicht maar hebben we hard nodig om het hele schooljaar te kunnen omlijsten met activiteiten.
Gelukkig ontvangen we elk jaar rond de 90-95% van alle ouderbijdragen. Soms krijgen we zelfs een hogere bijdrage binnen. Hierdoor kunnen we dit allemaal blijven organiseren èn kunnen alle kinderen meedoen.

Moeite met betalen?

Voor ouders/verzorgers die de ouderbijdrage en/of het schoolreisgeld niet (volledig) kunnen betalen zijn er verschillende mogelijkheden om hulp te ontvangen. Bijvoorbeeld met de nieuwe Stadspas van de Gemeente Amsterdam.
Wilt u hiervan gebruikmaken? Neem contact op met Leonie Webbers l.webbers@triangelweesp.nl