OBS De Triangel, Singel 6, 1381 AT   info@triangelweesp.nl    0294 413 509    Directeur a.i.: Ester van der Werf-Mooten

Ouderbetrokkenheid beoogt slechts één ding:  een betere wereld voor het kind/de leerling, de ouders en de school.

VAN INFORMEREN NAAR SAMENWERKEN

Een goede samenwerking tussen school en ouders zorgt ervoor dat leerlingen meer gemotiveerd zijn en dat hun welbevinden en leerprestaties toenemen.

KENNISMAKINGSGESPREKKEN

In de eerste periode van het schooljaar houden de leerkrachten kennismakingsgesprekken met de ouders. U kent uw kind het beste en daarom willen we geen eenrichtingsgesprek vanuit school voeren. Als leidraad krijgt u een gespreks-formulier met mogelijke onderwerpen.  Soms lukt iets niet op school met een kind en horen we van ouders: “Thuis kan hij het wel.”  We willen dan graag weten wat er voor zorgt dat het thuis wel lukt. Misschien heeft u specifieke tips voor ons.

U ontvangt van de leerkracht een informatie-boekje over het schooljaar van uw kind als naslagwerk. Naast huishoudelijke mededelingen staan in dit boekje ook de leerdoelen per vak beschreven van het betreffende leerjaar.