OBS De Triangel, Singel 6, 1381 AT   info@triangelweesp.nl    0294 413 509    Directeur: Leonie Webbers

Kunst van het leren en het leren van kunst.

Unieke kwaliteiten ontdekken

Nieuwsgierigheid prikkelen

Samenwerken geeft verbinding

Talent ontwikkelen door eigenaarschap

Welkom bij OBS De Triangel

Onze school vormt de samenleving in het klein. Het is een afspiegeling van de echte samenleving. Wij bieden onderwijs met aandacht en waardering voor allerlei opvattingen en geloofsrichtingen. Er is geen betere plek om kinderen van jongs af aan te leren respect te hebben voor ieders mening en overtuiging.Onze school schenkt aandacht aan de verschillen tussen kinderen. Wij gaan uit van 'niet apart, maar samen naar school'.