OBS De Triangel, Singel 6, 1381 AT   info@triangelweesp.nl    0294 413 509    Directeur a.i.: Ester van der Werf-Mooten

Ouders helpen hard mee bij de Triangel. Aan de ene kant is dat heel erg nodig. Aan de andere kant is het ook heel fijn voor ouders om betrokken te zijn bij de ontwikkeling van hun kind.

Er wordt op allerlei gebied geholpen door ouders:

Workshop Kunstdag
Extra leeshulp
Bibliotheek
Schoolreisbegeleiding 
Sportdag
Excursie begeleiden
Fotografie en video-opname 
Versiering voor evenementen
Sinterklaasviering
Kerstviering
Eindfeest
Boodschappen voor evenementen
Schoolkrant 
Ouderraad
Medezeggenschapsraad
Toneel
Onderhoud Kleuterplein
enzovoort.

 

De Liefde voor Lezen Commissie
Een voorbeeld is de Liefde voor Lezen Commissie.
Dat is een groep enthousiaste ouders en leerkrachten, die de kinderen van de Triangel een passie voor lezen wil meegeven.

Deze commissie bestaat uit enthousiaste ouders en leerkrachten, die de kinderen van de Triangel een passie voor lezen wil meegeven.
We zijn altijd op zoek naar boeken voor onze schoolbibliotheek en creatief talent dat ons wil helpen.
We promoten leuk lezen met een aantal activiteiten gedurende het schooljaar. Want lezen is leuk, en moet vooral leuk blijven!
We zorgen elk jaar voor een feestelijke thema-opening van de Kinderboekenweek met optredens, voorlezen en een boekenmarkt. We organiseren het Voorleesontbijt, de Nationale Gedichtendag en een leesmarathon,de Voorleesdagen en het lezen voor de Kinderjury.   

De school krijgt een klein percentage van de opbrengst van de boekenmarkten. Daarmee kopen we weer nieuwe boeken aan, want dat zien we als een belangrijke taak.

We hebben daardoor een goed onderhouden en ‘up-to-date’ schoolbibliotheek, zodat alle kinderen in de klas iedere dag minimaal een half uur kunnen lezen in een mooi, leuk, spannend, grappig, boeiend boek.