OBS De Triangel, Singel 6, 1381 AT   info@triangelweesp.nl    0294 413 509    Directeur: Leonie Webbers

Naast de cognitieve vaardigheden richten wij ons ook nadrukkelijk op de kunstzinnige en creatieve ontwikkeling van kinderen.  Kinderen krijgen waardering voor kunst en cultuur en worden gestimuleerd in hun creativiteit.

We werken in een cyclus van drie jaar met de onderwerpen muziek, beeldende vorming en podiumkunsten. Dit zijn de voornaamste kunstdisciplines in de kunst. 

Voor muziek en voor handvaardigheid hebben wij aparte vakleerkrachten.

Ontdekt u de drie kunstdisciplines in ons logo?