OBS De Triangel, Singel 6, 1381 AT  info@triangelweesp.nl  0294 413 509    Directeur: Leonie Webbers

Het bevoegd gezag van onze school is Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek. De werknaam van de stichting is: 'Talent Primair'.

De stichting is het bevoegd gezag van de onderstaande basisscholen, heeft ongeveer 450 personeelsleden, die openbaar en bijzonder onderwijs geven aan ruim 4900 leerlingen:

OBS Bijvanck

Blaricum

OBS Blaricum

Blaricum

OBS Koningin Emma

Bussum

OBS de Zuidwend

Eemnes

Jenaplanschool Sterrenwachter

Hilversumse Meent

Mont. de Gouden Kraal

Huizen

OBS Kamperfoelie

Huizen

Dr.Maria Montessorischool

Huizen

Tweede Montessorischool

Huizen

OBS Curtevenne

Kortenhoef

Montessorischool Laren

Laren

OBS de Ploeg

Laren

OBS Graaf Floris

Loenen aan de Vecht

SWS de Catamaran

Loosdrecht

OBS de Linde

Loosdrecht

Jenaplanschool Sterrenwachter

Loosdrecht

OBS Vinkenbaan

Muiderberg

OBS PC Hooft

Muiden

OBS Comenius

Naarden

OBS Godelinde

Naarden

OBS Meester Kremer

Nederhorst den Berg

OBS Tweemaster

Nigtevecht

Daltonschool de Hobbedob

Weesp

OBS de Triangel

Weesp

 

Het College van Bestuur van Talent Primair bestaat uit twee personen: Voorzitter is de heer R. Hoogendoorn en mevrouw F.H. Hooglandt is bestuurslid.

Op de scholen van de Talent Primair voeren de directeuren van de scholen integraal management uit.

Toezicht:

Het bestuur van Talent Primair staat onder toezicht van een Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht bestaat uit bestaat uit maximaal zeven leden.

Koers Talent Primair

Talent Primair staat voor: met plezier en onderzoekend reflecteren op en bouwen aan het onderwijs.

Alles is erop gericht om modern alsook gedegen onderwijs aan onze kinderen te bieden. We maken dit mogelijk door professionals die met plezier bezig zijn met hun vak en die onderzoekend zijn naar verbetering.

Bij Talent Primair staat de leerling centraal. Daarnaast zetten we nadrukkelijk de leraar centraal. Het vakmanschap van de leraar is voorwaardelijk voor het plezier dat kinderen in leren krijgen.

De missie en kernwaarden van Talent Primair zijn samengevat in onze kernzinnen:

  • Wij zien ieder kind en met elkaar de wereld om ons heen
  • Wij activeren de zin tot leren
  • Wij geven kinderen een gedegen basis en dragen ze uit
  • Wij gaan ontspannen en creatief om met de snel veranderende wereld
  • Wij werken samen om te komen tot groei
  • Wij zijn voortdurend nieuwsgierig naar vernieuwing en verbetering
  • Wij zijn trots op onze talenten en vakbekwaamheid

 

Speerpunten van Talent Primair tot 2024:

Passend onderwijs: de basis op orde

Op al onze scholen is de basisondersteuning van hoog niveau en per school aangepast aan wat hun leerlingen aankunnen en uitdaagt. Dit geldt dus ook voor onze hele begaafde leerlingen.

Toerusten voor de toekomst

Niemand weet hoe de toekomst eruit precies uitziet en welke vaardigheden dit van onze kinderen verwacht. Wat we wel weten is dat basisvaardigheden zoals taal en rekenen belangrijk blijven. Daarnaast zal kennis zich snel en voortdurend ontwikkelen. Onze kinderen zullen het dus vooral leuk moeten vinden om te blijven leren. Tot slot willen we onze leerlingen meegeven waarom zij behoedzaam met onze aarde moeten omgaan.

Zorg voor ons personeel: binden, boeien en stimuleren

Onderwijs valt of staat bij de kwaliteit van onze leerkrachten. Professionele aandacht is van groot belang om hen met plezier en deskundigheid hun vak uit te laten oefenen. We gaan investeren in ons werkgeverschap om onze huidige leerkrachten aan ons te binden en aantrekkelijk te zijn voor nieuwe leerkrachten.

Communicatie: delen wat ons enthousiast en trots maakt.

We zijn trots op onze scholen en op het onderwijs wat we daar geven. We gaan daar zelfbewust over vertellen. We delen mooie, inhoudelijke verhalen over ons onderwijs waarmee we elkaar en de buitenwereld inspireren.

Onderdeel in de keten

We willen kinderen een doorgaande lijn bieden in hun ontwikkeling. Die start dus niet bij groep 1 en eindigt niet bij groep 8. We werken samen met onze ketenpartners (kinderopvang en voortgezet onderwijs) om te zorgen dat kinderen zich vloeiend kunnen ontwikkelen.

ICT: leuk, handig en noodzakelijk voor de toekomst

De techniek staat er. We gaan zoeken naar de beste manieren om die te verbinden aan de inhoud van het onderwijs.

Kwaliteitszorg en -cultuur: een reflectieve dialoog

We hebben goede systemen voor kwaliteitszorg. Die gaan we nog beter voor ons laten werken. Onze kwaliteitszorg levert ons de gegevens om onszelf steeds te bevragen hoe goed we het doen en waar het nog beter of anders kan. Het daagt ons uit tot zinvolle innovaties.

Geld en gebouwen

Financieel staan we er gezond voor. Daar blijven we op koersen. Onze begrotingen zijn beleidsrijk. Dat wil zeggen ze zijn erop gericht om onze ambities te verwezenlijken.

 

Bovenstaande koers van Talent Primair koppelen wij als school aan de eigen schoolontwikkeling. Op deze manier zijn we verbondenheid met de andere scholen uit onze stichting en zijn we tegelijkertijd autonoom in onze eigen ontwikkeling.

Bezoekadres / correspondentieadres:

Bestuursbureau Talent Primair

Amersfoortsestraatweg 180c

1272 RR Huizen

Telefoonnummer: 035 - 5257578

Centrale mailadres: info@talentprimair.nl

Website: http://www.talentprimair.nl/