OBS De Triangel, Singel 6, 1381 AT   info@triangelweesp.nl    0294 413 509    Directeur a.i.: Ester van der Werf-Mooten

Ouderbijdrage en schoolreisgeld
Om dit allemaal te kunnen doen, maken we gebruik van inkomsten uit de ouderbijdrage en het schoolreisgeld. Deze bijdrages zijn niet verplicht maar hebben we hard nodig om het hele schooljaar te kunnen omlijsten met activiteiten. Gelukkig ontvangen we elk jaar rond de 90-95% van alle ouderbijdragen. Soms krijgen we zelfs een hogere bijdrage binnen. Hierdoor kunnen we dit allemaal blijven organiseren èn kunnen alle kinderen meedoen.

Moeite met betalen?
Voor ouders/verzorgers die de ouderbijdrage en/of het schoolreisgeld niet (volledig) kunnen betalen zijn er verschillende mogelijkheden om hulp te ontvangen. Bijvoorbeeld met de nieuwe Stadspas van de Gemeente Amsterdam.Wilt u hiervan gebruikmaken? Neem contact op met Esther van der Werf-Mooten directie@triangelweesp.nl.