OBS De Triangel, Singel 6, 1381 AT  info@triangelweesp.nl  0294 413 509    Directeur: Leonie Webbers

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een bericht van de ouderraad  met betrekking tot de ouderbijdrage en de kosten voor het schoolreisje of schoolkamp. De ouderbijdrage die de OR van u als ouder vraagt, is bestemd voor de jaarlijkse schoolfeesten zoals sinterklaas-, kerst-, paasfeest, kunstdag, musical, enzovoort. Deze ouderbijdrage is wettelijk  niet verplicht.

Naast deze bijdrage is er de verplichte  betaling voor het schoolreisje of het schoolkamp.

Het rekeningnummer is: NL44 INGB 0007 5406 87
t.n.v. Ouderraad OBS de Triangel
Onder vermelding van  naam en groep  van uw kind (kinderen).