OBS De Triangel, Singel 6, 1381 AT   info@triangelweesp.nl    0294 413 509    Directeur a.i.: Ester van der Werf-Mooten

De school biedt alle kinderen de mogelijkheid om van 12.00 tot 13.00 uur over te blijven. Ouders kunnen per strippenkaart of automatische incasso betalen. De kinderen lunchen in hun lokaal onder begeleiding van een of twee begeleiders van 12.00 tot ongeveer 12.30 uur. Daarna gaan ze naar buiten. 

Bij slecht weer spelen de kinderen binnen. Er is speelgoed voor binnen- en buitenactiviteiten aanwezig.

Aanmelden en afspraken maken kan donderdagochtend om 8.30 uur in de aula van de school bij de overblijfcoördinator of via een e-mailbericht. 

Jaarlijks krijgen de overblijfmedewerkers nascholing op het gebied van overblijf / het begeleiden van groepen kinderen.