OBS De Triangel, Singel 6, 1381 AT  info@triangelweesp.nl  0294 413 509    Directeur: Leonie Webbers

Breinwerk is opgericht voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben dan er in de klas geboden kan worden. Om te bepalen of een leerling in aanmerking komt voor breinwerk kijken wij naar de totale ontwikkeling van de leerling. In de klas wordt er gewerkt op 4 verschillende niveaus. Niveau 4, de 4 sterren, is voor leerlingen die boven de stof staan en geen herhaling nodig hebben. Zij maken het minimale basiswerk aangevuld met verdieping en verrijking. Dit geldt voor de vakken, rekenen, spelling, taal en begrijpend lezen. Bij ieder vak wordt, door alle groepen heen, een passend aanbod geboden. Wanneer ook deze 4-sterren aanpak niet voldoende blijkt te zijn komt de leerling in aanmerking voor Breinwerk. Omdat, in de loop van het jaar, het werk in de klas moeilijker wordt kan het zijn dat een leerling Breinwerk weer verlaat, de instructie en werktijd in de klas zijn dan te belangrijk om te missen.

 

Om de lessen van Breinwerk diepgang te geven is er gekozen voor het volgende rooster:  1x in de 2 weken is de groep aan de beurt en zal dan 1 ½   tot 2 uur les krijgen. 

 

Wij gaan aan de slag vanuit de theorie van Sternberg. Deze gaat uit van drie denkprofielen: het analytisch denken, het creatief denken en het praktisch denken. Ik ga met de leerlingen op ontdekking rond deze begrippen.

Daarnaast gaan we aan de slag met Mindset, de theorie van Carol Dweck. We spreken over een groeimindset en een fixedmindset. Hoe staan de leerlingen daar in? En wat kunnen zij doen met deze informatie?

Deze theorieën komen vervolgens terug in verschillende opdrachten. Doordat de opdrachten nu tijdens de breinwerklessen worden gemaakt kan ik de leerlingen beter begeleiden.

 

De leerlingen vinden het erg leuk als er gastlessen worden gegeven. Vindt u het leuk om een gastles te verzorgen over een onderwerp waar u veel vanaf weet, stuur dan even een mail naar onderstaand adres. Voorgaande jaren zijn er ouders geweest die lessen hebben gegeven over kunst, invloed van reclame en filosofie.